Miindo Hwan Saeng Go Ampoule Lifting Cream
FREE SHIPPING & RETURN
free shipping and return
Phí ship có thể được tính theo địa chỉ giao hàng gần xa. Có thể thỏa thuận tùy giá trị đơn hàng

Miindo Hwan Saeng Go Ampoule Lifting Cream

4.67 trên 5
3 Review(s)Thêm đánh giá của bạn

Có sẵn: Còn hàng

1,800,000VNĐ

Product Description

Bộ special set bao gồm:

– Lifting cream: 50 ml + 30ml

Dòng kem dưỡng da cao cấp của TFS, chiết xuất từ nhân sâm tím và vàng nguyên chất , hữu ích cho việc đổi mới làn da giàu năng lượng, có tác dụng chống lão hóa và làm trắng, trị nám, tàn nhang

prod bg1 Miindo Hwan Saeng Go Ampoule Lifting Cream

100101401A1124004501 prod Miindo Hwan Saeng Go Ampoule Lifting Cream
prod bg2 Miindo Hwan Saeng Go Ampoule Lifting Cream

ingredient ing Miindo Hwan Saeng Go Ampoule Lifting Cream
ingredient ing04 Miindo Hwan Saeng Go Ampoule Lifting Cream 연꽃추출물, 글리세린, 사이클로펜타실록산, 디메치콘, 디프로필렌글라이콜, 세틸에칠헥사노에이트, 에칠헥실팔미테이트, 세테아릴알코올, 마카다미아씨오일, 알부틴, 사이클로헥사실록산, 글리세릴스테아레이트에스이, 카페인, 카카오씨추출물, 옥수수전분, 밀겨추출물, 복숭아추출물, 석창포뿌리/줄기추출물, 창출추출물, 천문동추출물, 회화나무꽃추출물, 진주가루, 개서어나무잎추출물, 장뇌삼추출물, 복령추출물, 구기자추출물, 당귀추출물, 맥아추출물, 새삼씨추출물, 작은쇠무릎뿌리추출물, 하수오추출물, 동충하초추출물, 영지추출물, 백년초추출물, 지황추출물, 감초추출물, 녹두추출물, 레스베라트롤, 모란뿌리추출물, 반하추출물, 백출추출물, 생강추출물, 양제근추출물, 작약추출물, 지골피추출물, 지부자추출물, 천궁추출물, 화피추출물, 황금추출물, 연꽃잎추출물, 배초향추출물, 비스-디글리세릴폴리아실아디페이트-2, 비즈왁스, 디메치콘올, 디이소스테아릴말레이트, 글리세릴스테아레이트, 피이지-100스테아레이트, 폴리아크릴아마이드, 피이지-150디스테아레이트, 소듐폴리아크릴레이트, C13-14이소파라핀, 암모늄아크릴로일디메칠타우레이트/브이피코폴리머, 정제수, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 트리에탄올아민, 합성플루오르플로고파이트, 부틸렌글라이콜, 마이크로크리스탈린셀룰로오스, 셀룰로오스검, 아데노신, 라우레스-7, 프로필렌글라이콜, 변성알코올, 소르비톨, 소듐메타바이설파이트, 포타슘소르베이트, 틴옥사이드 (CI 77861), 페녹시에탄올, 메칠파라벤, 프로필파라벤, 부틸파라벤, 에칠파라벤, 이소부틸파라벤, 향료, 티타늄디옥사이드 (CI 77891)
ingredient ing2 Miindo Hwan Saeng Go Ampoule Lifting Cream

 

attention Miindo Hwan Saeng Go Ampoule Lifting Cream
1. 화장품을 사용하여 다음과 같은 이상이 있는 경우 사용을 중지하여야 하며, 계속 사용하면 증상이 악화되므로 피부과 전문의 등에게 상담할것1) 사용 중 붉은 반점, 부어오름, 가려움증, 자극 등의 이상이 있는 경우2) 적용 부위가 직사광선에 의하여 위와 같은 이상이 있는 경우2. 상처가 있는 부위, 습진 및 피부염 등의 이상이 있는 부위에는 사용을 하지 말 것3. 보관 및 취급 시의 주의사항1) 사용 후에는 반드시 마개를 닫아둘 것

2) 유아 · 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

3) 고온 또는 저온의 장소 및 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 말 것
4.동일 성분(알부틴 2% 이상)을 함유하는 제품의 「인체적용시험자료」에서 구진과 경미한 가려움이 보고된 예가 있음

ingredient ing2 Miindo Hwan Saeng Go Ampoule Lifting Cream

 

prod guide Miindo Hwan Saeng Go Ampoule Lifting Cream

4.67 out of 5

3 reviews for Miindo Hwan Saeng Go Ampoule Lifting Cream

 1. 5 out of 5

  :

  Morphy Richards is the kettle designer. This piece of art is worth every penny. It actually boils water too! Best water ever!

 2. 4 out of 5

  :

  Decent kettle, but a tad expensive!

 3. 5 out of 5

  :

  LOVE LOVE LOVE it! Did I mention I love it?

Add Review

Add a review